abonneren

Contact - Redactie

16 januari 2017:

 Met ingang van nr 1 van 2017 kost een jaarabonnement op PCM
€ 72,50,- en een los nummer € 6,50.

 

Hoofdredacteur:

Redactie:

  • Tijs Hofmans
  • Randolf Bouwma
  • Jasper Bakker
  • Maikel Dijkhuizen

Vormgeving:

LEFT Graphic Design, Haarlem

Algemeen redactie-adres:

redactie@pcmweb.nl